Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFLA013, 2021 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-28 Stoppdatum 2014-10-28
Mängd (ton): 4,84 Kostnad totalt: 7815
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: