Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: YASJÖN, 632826 141689 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-11-02 Stoppdatum 2009-11-02
Mängd (ton): 42,17 Kostnad totalt: 25879
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,4
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Båt
Kommentar: