Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI016, 2846 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-25 Stoppdatum 2014-09-05
Mängd (ton): 12,05 Kostnad totalt: 8520
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: