Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMFRI021, 2851 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-05 Stoppdatum 2014-09-05
Mängd (ton): 6,05 Kostnad totalt: 4277
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: