Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMGRI016, 1956 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-24 Stoppdatum 2014-09-24
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3088
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: