Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMENA052, 2512 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-21 Stoppdatum 2014-03-21
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3111
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar:
 Anledning till ändringen:
Uppdaterad via import