Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-28 Stoppdatum 2014-09-28
Mängd (ton): 4,67 Kostnad totalt: 9880
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: