Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHUS009, 2090 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-20 Stoppdatum 2014-10-20
Mängd (ton): 17,92 Kostnad totalt: 28933
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: