Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK011, 3130 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-31 Stoppdatum 2014-07-31
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 4823
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: