Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK023, 3139 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-30 Stoppdatum 2014-07-30
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3111
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: