Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKRK073, 3211 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-30 Stoppdatum 2014-07-30
Mängd (ton): 6,99 Kostnad totalt: 11045
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: