Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB041, 2559 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-01 Stoppdatum 2014-08-01
Mängd (ton): 2,06 Kostnad totalt: 3267
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: