Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUB043, 2561 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-01 Stoppdatum 2014-08-01
Mängd (ton): 5,16 Kostnad totalt: 8152
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: