Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BJÖRKSJÖN, 632929 148007 Budgetår: 2008
Startdatum: 2009-02-13 Stoppdatum 2009-02-13
Mängd (ton): 6,06 Kostnad totalt: 6884
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården/Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: