Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN037, 2307 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-08 Stoppdatum 2014-10-08
Mängd (ton): 3,05 Kostnad totalt: 5055
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: