Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN040, 2310 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-08 Stoppdatum 2014-10-08
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 15000
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: