Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN049, 2319 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-09 Stoppdatum 2014-10-09
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8315
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: