Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN053, 2323 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-09 Stoppdatum 2014-10-09
Mängd (ton): 7,08 Kostnad totalt: 11740
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: