Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN076, 3228 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-22 Stoppdatum 2014-10-22
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 19892
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: