Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU016, 2578 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-01 Stoppdatum 2014-08-01
Mängd (ton): 3,15 Kostnad totalt: 4978
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: