Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLJU035, 2597 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-31 Stoppdatum 2014-07-31
Mängd (ton): 6,10 Kostnad totalt: 9645
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: