Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN006, 2652 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-29 Stoppdatum 2014-07-30
Mängd (ton): 16,02 Kostnad totalt: 25327
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: