Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMLUN014, 2660 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-07-29 Stoppdatum 2014-07-29
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4667
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: