Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON037, 2375 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-21 Stoppdatum 2014-10-22
Mängd (ton): 11,97 Kostnad totalt: 19827
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: