Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMON055, 333 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-23 Stoppdatum 2014-10-23
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 9946
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: