Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMMUL005, 1158 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-10 Stoppdatum 2014-09-10
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3316
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: