Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMORS004, 2043 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-26 Stoppdatum 2014-10-26
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 6319
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: