Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRAN039, 1911 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-09-29 Stoppdatum 2014-09-29
Mängd (ton): 9,05 Kostnad totalt: 15191
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: