Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL018, 1989 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-16 Stoppdatum 2014-08-16
Mängd (ton): 1,97 Kostnad totalt: 3153
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: