Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL022, 1993 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-16 Stoppdatum 2014-08-16
Mängd (ton): 9,35 Kostnad totalt: 14975
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: