Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMRUL029, 2000 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-16 Stoppdatum 2014-08-16
Mängd (ton): 9,15 Kostnad totalt: 14660
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: