Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOA004, 1750 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-02 Stoppdatum 2014-10-02
Mängd (ton): 5,01 Kostnad totalt: 8315
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: