Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF030, 1921 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-01 Stoppdatum 2014-10-01
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1651
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: