Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOF033, 1924 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-01 Stoppdatum 2014-10-01
Mängd (ton): 4,53 Kostnad totalt: 7595
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: