Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSOG007, 1614 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-06 Stoppdatum 2014-08-06
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1706
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: