Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR012, 1038 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-03 Stoppdatum 2014-08-03
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 7020
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: