Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSTR025, 2012 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-03 Stoppdatum 2014-08-03
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 5136
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: