Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUB002, 1670 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-12 Stoppdatum 2014-08-12
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1672
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: