Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUN044, 2733 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-02 Stoppdatum 2014-11-02
Mängd (ton): 6,90 Kostnad totalt: 7584
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: