Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR109, 2757 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-21 Stoppdatum 2014-03-21
Mängd (ton): 4,03 Kostnad totalt: 6378
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: