Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR114, 2762 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-22 Stoppdatum 2014-03-22
Mängd (ton): 0,98 Kostnad totalt: 1556
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: