Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR220, 2803 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-23 Stoppdatum 2014-03-23
Mängd (ton): 4,08 Kostnad totalt: 6456
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: