Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMSUR243, 2825 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-03-22 Stoppdatum 2014-03-22
Mängd (ton): 8,11 Kostnad totalt: 12835
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: