Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTJO010, 1967 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-13 Stoppdatum 2014-08-13
Mängd (ton): 3,94 Kostnad totalt: 6557
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: