Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOA003, 7918 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-08-25 Stoppdatum 2014-08-25
Mängd (ton): 1,98 Kostnad totalt: 1530
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Fordon
Kommentar: