Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOB001, 3058 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-02 Stoppdatum 2014-11-02
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 3396
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: