Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMTOF276, 2290 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-24 Stoppdatum 2014-10-24
Mängd (ton): 3,09 Kostnad totalt: 4988
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: