Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMULB003, 3069 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-11-05 Stoppdatum 2014-11-05
Mängd (ton): 11,84 Kostnad totalt: 13018
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: