Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMVIA009, 1437 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-04-22 Stoppdatum 2014-04-22
Mängd (ton): 3,91 Kostnad totalt: 4301
Kalkmedel: Fuktad Grovkalk 0-1 mm CaO halt: 51,5
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: