Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ABBORRTJÄRN, 388 Budgetår: 2014
Startdatum: 2014-10-06 Stoppdatum 2014-10-06
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 4399
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: